Начало

РДГ Кърджали

РДГ - Кърджали заема югоизточната част на България-Източните Родопи и части от Тракийската равнина и Сакар планина.

Обща площта на РДГ Кърджали е 8043 км2, което представлява 7.3% от територията на Р България. Горския фонд от площта на РДГ е 361 100 ха. Средния запас на хектар е 98 м3. Недържавни гори са 19.02% от общата площ на горския фонд в Дирекцията.

РДГ се ръководи от Директор и двама Зам. Директори. Дирекцията е разделена Административно на две Дирекции: Обща и Специализирана Администрации, в които работят общо 11 експерти – държавни служители, и 25 служители на трудови договори. 


РДГ - Кърджали уведомява гражданите и своите контрагенти, че могат да извършват плащания чрез ПОС терминал, използвайки дебитна или кредитна карта.

Телефони за връзка с РДГ Кърджали 0361/65450,65451,65830


Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн

087 942 11 12

телефон за подаване на сигнали към 112 и уведомяване на РДГ Кърджали от собственици и ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ и във връзка с чл.14а, ал.7 от Наредба№1 от 30.01.2012г. за контрол и опазване на горските територии.
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995